DE VILBISS je nastao 1888. god i danas slavi 120 godina postojanja.
Nastao je kada je Dr Allen Devilbiss počeo sa kombinovanjem
lepkova i baza za neku vrstu atomizacije u cilju dobrog nanošenja na odredjene površine. 1907 godine njegov sin Thomas je počeo
evoluciju pištolja za farbanje.

Masovna proizvodnja Devilbiss tehnologije je krenula u saradnji sa tadašnjim lakirerima i proizvodjačima boja za nameštaj kao i proizvodjača boja za automobile.

De Vilbiss proizvodi danas se koriste u mnogim segmentima organskih
kao i vodenih premaza.: uključujući jednokomponentne kao i
dvokomponentne premaze kako sa malim tako i sa većim sadržajem
ispraljiih materija. Iz dana u dan De vilbiss nastavlja sa istraživanjima
i poboljšanjem tehničkih rešenja u cilju razvoja a u saradnji sa svim korisnicima ovih proizvoda.

   

 

Industrijska linija - automatski pištolji za farbanje

 

 

Industrijska linija - ručni pištolji za farbanje

 

 

Oprema

 

 

Filterske jedinice