CHEMICAR EUROPE je nastala 1983 kao firma sa jednim zaposlenim i posredinčkom distribucijom. 1989 god firmi se pridružio čitav tim
menadžera prodaje i to je zapravo prvi početak rada firme.

Sa 24 zaposlenih ljudi kao i sa distributerima širom Evrope postignut
je pun marketinški i prodajni efekat.
Iz dana u dan posle 25 godina iskustva razvijaju se radni kapaciteti
za razvoj autorefinish-a . Firma je u devedesetim godinama bila pionir u infracrvenoj tehnologiji sušenja raznih proizvoda a kasnije i pionir u opremi za vodene boje. Danas nastavlja sa inovacijama u istom smeru.

Ova evolucija primorava na dalji rast kompanije u službi servisiranja
tržišta na najvišem profesionalnom nivou.

TRISK - Infracrvene lampe

   

Kliknite na sliku za cenovnik

 

Kameleon mix i Chemicar Vam nudi kompletan prateći materijal za Vašu lakirnicu ili trgovinu:

Proizvodi za autorefiniš


Proizvodi za rešavanje problema u autorefinišu


Krpe za čišćenje, odmašćivanje i poliranje


Proizvodi za zaštitu i maskiranje


Lepkovi i specijalni proizvodi za zaštitu


Lična zaštita


Zaštita komora za farbanje


Oprema za reparaciju delova automobila